Name and Surname
e-mail address
Phone No., in 0ABXY1234567 format *Upišite broj telefona u formatu 0XY1234567 (ako ste iz Hrvatske)
Message Content
* Dajem suglasnost da se moji osobni podaci mogu prikupljati putem elektroničke platforme tvrtke Institut za elektorničko poslovanje d.o.o. te koristiti za kontakt. Podaci su povjerljivi i ne dijelimo ih sa trećim stranama.
Davatelj podataka ima pravo u svakom trenutku povući ovu privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Tvrtka će odmah (a najkasnije u roku od 30 dana) izvršiti brisanje svih podataka te izvijestiti davatelja podataka.

Važne poveznice: